Након повратка младих радио-аматера са омладинског радио-аматерског кампа у Параћину са неколико медања из такмичења у радио-аматерској гониометрији, повећано је интересовање за покретање активности омладинаца у овој области.

Договорено је да се новац који је био намењен за финансирање одласка на камп а преостао је након повратка, усмери у набавку једног пријемника за радио-аматерску гониометрију како би имало са чим да се почне радити.

Набављен је један пријемник Р3500Д кинеске производње. Овај уређај је  пројектован је и производи се за потребе Савеза радио-аматера Кине и важи за прилично добар избор у његовој ценовној категорији.

Овај један уређај свакако није довољан за озбиљно организовање обуке и тренинга али је свакако добро имати бар један. Надамо се да ћемо у наредном периоду успети да обезбедимо још оваквих или сличних пријемника како бисмо имали комлетну опрему за обуке, тренинге и учешће у такмичењима.