У оквиру пројекта Електроника из прве руке почетком 2016. године одржана су четири једноипочасовна предавања. Свако предавање је обрадило више тема, са намером да се публици представе и приближе веома разноврсне области електронике и радио-технике.

Теме за предавања су биле:

17. фебруар (среда, 20 часова)

– увод

– кратки историјат радио-аматеризма и радио клуба

– радио-аматеризам (шта су радио-аматери, чиме се баве, значај, аматерске активности)

– основне електричне величине и електронске компоненте (струја, напон, проводност, отпорност, капацитет, индуктивитет, отпорник, кондензатор, завојница, трансформатор…)

24. фебруар (среда, 20 часова)

– полупроводници полупроводници (диода, транзистор,  Грецов, спој, аналогна електронска кола, дигитална кола…)

– извори напајања (батерије и акумулатори, трансформатори, исправљачи, стабилизатори, соларно напајање, ветрогенератори)

– мерни инструменти (волтметар, амперметар, оммметар, сигнал генератор, осцилоскоп, анализатор спектра…)

– радио-таласи, фреквентни опсези, простирање радио таласа, најједноставније антене (дипол, ГП) и антенски системи

2. март (среда, 20 часова)

– дигитална електроника (основна логичка кола и њихова примена, микроконтролери)

– Raspberry Pi карактеристике, намена, прикази неких занимљивих примена

– Arduino, карактеристике, намена, прикази неких занимљивих примена

– дигиталне комуникације (модем, APRS радио-мрежа, дигитални аудио, дигитални пренос података)

– слободна тема

9. март (среда, 20 часова)

– радионица (упознавање са основним електроничарским алатом: лемилица и прибор за лемљење, лабораторијски исправљач, мерни инструменти)

– радионица (склапање једноставних електронских склопова)

Улаз на сва предавања био је слободан свим заинтересованима.