Užička Televizija 5 je bila u poseti klubu povodom aktivnosti mladih elektroničara-konstruktora i aktivnosti mladih radio-amatera.