rb4cw

Фотографија направљена поводом посете Владимира RW4CB давне 1984. године нашем радио-клубу.

Горе: Дуги YU1WS, Раде Илијаж, Радетов друг из школе
Доле: Вељаш YU2AWW, Милан YU1ZZ, Вуле YU1PI, Владимир RW4CB, Мира YU1UY.