2016-05-18-konstruktorska-sekcija

Мире, YU2ZZ одржао предавање о универзалним мерним инструментима. Предавање је обухватило:

– Универзални инструмент уопштено.

– Аналогни универзални инструмент.

– Дигитални универзални инструмент.

– Мерење напона, јачине струје, отпора, капацитивности, фреквенције,
температуре.

– Мерење диода: исправљачке и друге.

– Мерење транзистора: идентификовање извода, мерење појачања.

– Мерење индуктивности.

– Мерење у дигиталној електроници (Ардуино, микроконтролери).

– Наменски уређаји за мерење: фреквенције, индуктивитета, капацитета,
температуре.