На мултимедијалном ЦД „Ужице некад и сад“ у издању Мултисофта, на страни четири, помиње се да је радио-клуб у овом граду постојао још 1936. године.

Било би интересантно истражити и сазнати нешто више о томе.

Прво помињање радио клуба у Ужицу