И јуче је у нашем радио-клубу било занимљиво. У оквиру конструкторске секције одржана је практична радионица коју је водио Мире YU2ZZ. Учесници су практично саградили фото-прекидач са подесивом осетљивошћу и хистерезисом.

yu1abh-konstruktorska-sekcija-2016-05-25-1

Овакав фото-прекидач има свакодневну примену – на пример за аутоматско укључење помоћног светла ноћу.

Прекидач је заснован на електронском колу NE555. Електронска шема уређаја је дата на слици:

foto-prekidac

Када је фото диода осветљена, она проводи тако да + напод прек оотпорника Р1 долази на ножицу 2 NE555. Као последица на ножицу 3 коло даје ниски ниво тако да релеј остаје искључен.
Када фото фиод ниеј осветљена, она не проводи, тако да + напон више не долази на ножицу 2. Она ће бити на ниском нивоу преко променљивог отпорника Р2, а послеидца је да ће на изалзу на ножици 3 бити висок ниво који ће укључити релеј.

Праг укључења релеја према јачини светла се подечава променљивим отпорником Р2.

Кондензатор Ц3 има улогу да направи кратку задршку код промене светла такода коло не реагује на краткотрајен промене (наилазак облака или ако је фото ћелија накратко нечим другим заклоњена од светла).

Мире је обезбедио неколико неколико штампаних плочица и компоненте за градњу и на крају је саграђене уређаје поклонио учесницима.