diploma-uzicka-republika-i3govRadio-amaterska diploma „Užička republika“ ustanovljena je u znak sećanja na dane „Užičke republike“, prve slobodne teritorije u okupiranoj Evropi koja je postojala od 24. septembra do 29. novembra 1941.

Mnogi radio-amateri su smatrali da je to najlepša diploma na svetu. Bila je veoma tražena a njeno osvajanje je smatrano prestižom jer nije bilo lako osvojiti je.

Diploma se osvajala za urađen određeni broj veza sa stanicama sa teritorije nekadašnje „Užičke republike“ u periodu od 24. septembra do 29. novembra svake godine.

Postojale su tri diplome: bronzana, srebrna i zlatna. Koje su morale biti osvajane tim redosledom i svaka sledeća je bila sve teža.

Diloma više nije aktuelna, mada postoji želja užičkih radio-amatera da je ponovo aktiviraju u nekom obliku.

diploma-uzicka-republika