ЗА ДЕЦУ ДО 17 година

– припремна предавања (радио-клуб) – бесплатно
– полагање испита (Савез радио-аматера Србије) – бесплатно
– издавање дипломе (Савез радио-аматера Србије) – бесплатно
– чланарина (Савез радио-аматера Србије) – бесплатно
– издавање лиценце (РАТЕЛ) – 1000 динара
– чланарина (радио-клуб) – бесплатно
УКУПНО 1000 динара

ЗА СТАРИЈЕ

– припремна предавања (радио-клуб) – бесплатно
– полагање испита (Савез радио-аматера Србије) – 1000 динара
– издавање дипломе (Савез радио-аматера Србије) – бесплатно
– чланарина (Савез радио-аматера Србије) – 2000 динара
– издавање лиценце (РАТЕЛ) – 1000 динара
– чланарина (радио-клуб) – бесплатно
УКУПНО 4000 динара

Не плаћа се све одједном. Најпре се плаћа полагање испита. Тек кад се положи испит и добије диплома, плаћа се чланарина и лиценца.

За полагање испита треба уплатити најкасније седам дана пре самог испита да би у Савезу радио-аматера Србије могли да правовремено прокњиже уплату.

Издавање дозволе за радио-станицу

Накнада за издавање дозволе за радио-станицу износи 1000 динара и плаћа се РАТЕЛ-у. Ова дозвола вам је потребна тек када набавите сопствену радио-станицу.

УПУТСТВА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦА

Попуњавање уплатнице СРС-у за плаћање накнаде за полагање испита

Уплатити најкасније седам дана пре полагања испита

– уплатилац: (име, презиме, место и адреса подносиоца захтева)
– сврха уплате: Накнада за полагање испита
– прималац: Савез Радио-аматера Србије, Београд, Трг Републике 3/VI
– валута: РСД
– износ: =1,000.00
– рачун примаоца: 240-0448672701750-79
– позив на број: (матични број подносиоца захтева, 13 цифара)

Попуњавање уплатнице СРС-у за плаћање чланарине

– уплатилац: (име, презиме, место и адреса подносиоца захтева)
– сврха уплате: Чланарина за (година за коју се уплаћује чланарина)
– прималац: Савез Радио-аматера Србије, Београд, Трг Републике 3/VI
– валута: РСД
– износ: =2,000.00
– рачун примаоца: 240-0448672701750-79
– позив на број: (матични број подносиоца захтева, 13 цифара)

Попуњавање уплатнице за плаћање накнаде за добијање лиценце

– уплатилац: (име, презиме, место и адреса подносиоца захтева)
– сврха уплате: Накнада за издавање лиценце за (позивни знак за који се тражи лиценца)
– прималац: Републичка агенција за Електронске комуникације, Београд, Палмотићева 2
– шифра плаћања: 153
– валута: РСД
– износ: = 1,000.00
– рачун примаоца: 840 – 963627 – 41
– позив на број: 419 – 30 – (матични број подносиоца захтева, 13 цифара)

Попуњавање уплатнице за плаћање накнаде за добијање дозволе за радио-станицу

– уплатилац: (име, презиме, место и адреса подносиоца захтева)
– сврха уплате: Накнада за издавање дозволе за АРС
– прималац: Републичка агенција за Електронске комуникације, Београд, Палмотићева 2
– шифра плаћања: 153
– валута: РСД
– износ: = 1,000.00
– рачун примаоца: 840 – 963627 – 41
– позив на број: 419 – 10 – (матични број подносиоца захтева, 13 цифара)